PGU Rosenholm

Hvad er PGU?

Praktisk Grund-Uddannelse Rosenholm er startet i 1992 med baggrund i et stigende behov for at gøre noget ved den uddannelsesmæssige situation specielt med henblik på de sent udviklede.

PGUs målgruppe er unge i alderen 17-30 år med særlige behov, der er begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder.

PGU Rosenholm tilbyder individuelt tilrettelagte uddannelsesforløb både som Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), forløb under LAB-loven, ressourceforløb og botilbud. Derudover har PGU botilbud efter servicelovens §66 og §107.

Som navnet antyder, er uddannelsen primært bygget op omkring tilegnelsen af praktiske færdigheder frem for teoretiske/boglige færdigheder. Alle uddannelses-forløb hos PGU er helhedsorienteret – dvs. at man styrker alle aspekter af de unges udvikling under et uddannelsesforløb.

PGUs kerneopgave er, at afklare de unges arbejdsduelighed og udvikle deres evne til at kunne begå sig i et arbejdsliv og i et privatliv – med de styrker og begrænsninger de har.

Danhostel Rønde ejes af PGU Rosenholm

Den daglige drift af vandrehjemmet varetages hovedsageligt af de forskellige etablerede værksteder i PGU, hvor de unge arbejder.

Reception, booking, rengøring og daglig drift varetages af Service og Turisme linjen, som naturligvis holder til på vandrehjemmet.

Håndværk og pedel-funktionerne varetages af PGU’s Træværksted. Her arbejdes der med med vedligehold af bygninger både ude og inde, samt almindelige pedelopgaver. Dele af interiøret er ligeledes fremstillet af Træværkstedet.

De grønne arealer passes af PGU’s Gartneri. Her arbejdes med vedligeholdelse af udendørs terrasser, haven, græsarealer, træer, buske og blomsterbede. Derudover leverer de økologiske krydderurter og grøntsager til køkkenet.

PGU’s Medielinje står for udformning af materialer til markedsføring såsom skilte, brochurer, web, annoncer, film og billeder mm.

Derudover driver PGU Kantinen på Syddjurs Kommunes administrationsbygning i Hornslet.

Køkkenet på vandrehjemmet drives af faste medarbejdere samt PGUs unge og drives som en socialøkonomisk virksomhed. En socialøkonomisk virksomhed tjener penge på almindelige markedsvilkår, men bruger størstedelen af indtjeningen og sit overskud på at være med til at løfte sociale eller samfundsmæssige opgaver.