Danhostels FN’s Verdensmål

 

Verdensmål

Sådan gør vi generelt i Danhostel

Danhostel Rønde

https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/1.gif På Danhostel forærer vi møbler, hovedpuder, dyner og lign. væk, når det er tid til, at de skal udskiftes. Vi holder også loppemarkeder. Produkter eller overskud går til lokale organisationer, som hjælper fattige og udsatte. Er implementeret.

I det omfang det kan betale sig, sørger vi altid for, at aflagte ting bliver sendt til genbrug. Vi køber også gerne selv brugte møbler, legetøj og køkkenservice.

https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif Vi optimerer og udveksler information med hinanden om løsninger omkring madpakker, der reducerer madspild og ressourceforbrug.

Hvor det er muligt, indgår vi lokale aftaler om overskudsmad til udsatte i lokalmiljøet (hjemløse, fattige, studerende mm.).

Vi udveksler gode resteopskrifter og deler dem med kollegaer på andre Danhostels.

Herudover bestræber vi os også på at indgå samarbejde med lokale foreninger og aktører.

Er implementeret.

Vi stiller aldrig for meget mad ind på buffeten, men opfordrer til at gæsterne siger til, hvis de mangler noget.

https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif Danhostels mål er røgfrie værelser og fællesområder uden tobaksrøg.

Alle Danhostels skal kunne tilbyde motionstilbud og friluftsaktiviteter til personale og gæster.

Er implementeret.

Der er total rygeforbud i alle lokaler på Danhostel Rønde. Udendørs har vi lavet særskilte rygespots og henviser rygere hertil.

 

https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif Vi tilstræber en løbende udviklingsproces med vores medarbejdere og laver en plan herfor.

Der tilbydes relevant uddannelse til personalet.

Vi stiller os til rådighed for jobprøvning og erhvervspraktik.

Vi styrker rammerne for afholdelse af lejrskoler

På alle Danhostels med Wi-Fi er det gratis at komme på nettet.

Er implementeret.
https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif Kønsopdeling på fællesværelser.

Begge køn skal som udgangspunkt repræsenteres i Danhostels bestyrelse og arbejdsgrupper.

Samme løn for samme arbejde.

Er implementeret.
https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif Der skal spareanordninger på nyanskaffelser inden for vand og sanitet.

Vi opfordrer vores gæster til at spare på vand og ressourcer.

Ved ny-indkøb skiftes der til vandbesparende vaskemaskiner samt fedtopsamling.

Der skal bruges miljøgodkendte rengøringsmidler.

Er implementeret.

Vi har opsat klistermærker ved stikkontakter og termostater, der minder gæsterne om at spare på strøm og varme.

https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif Vores personale undervises i energibesparende tiltag.

Ved udskiftning af lyskilder skiftes der til LED-pærer.

Vi sætter fokus på lys, varme og andre energikrævende kilder.

Hvor det er muligt, skiftes der til vedvarende energi (inkl. leverandører).

Implementeres løbende i forbindelse med udskiftning/optimering.
https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif Ansættelsesforhold og leverandører skal leve op til gældende lovgivning.

Vi samarbejde med lokale aktører inden for oplevelser, attraktioner, handel, restauranter, transport osv.

Er implementeret.

Vi gør brug af og har et godt samarbejde med diverse lokale aktører, handelsstandsforening mv.

https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif Vi stiller gratis Wi-Fi til rådighed.

Tilbyder eller henviser til cykeludlejning.

Bidrager til udvikling af lokale cykel- og vandrerruter.

Anviser til offentlig transport.

Er implementeret.

Vi har i 2022 fået bygget nyt cykelskur med mulighed for at låse sine cykler ind i særskilt rum. Vi tilbyder derudover gratis udlån af cykler, lappeudstyr mv.

https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif Danhostels kerneprodukt er trygge rammer til fællesskaber, der opfordrer til samvær.
Vi vil indgå et samarbejde med landsdækkende eller lokale humanitære organisationer. Hvis muligt, stille vi gerne faciliteter til rådighed for lokale hjælpeorganisationer.
Er implementeret.
https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif Vi styrker den lokale historiefortælling og attraktivitet.
Vi bestræber os på at handle lokalt og bruge lokale råvarer i videst muligt omfang. Tilbyder eller henviser til cykeludlejning. Etablerer samarbejde med lokale aktører inden for oplevelser/attraktioner, handel, restauranter, transport osv.
Er implementeret.

Vi gør brug af og har et godt samarbejde med diverse lokale aktører, handelsstandsforening mv.

Vi har kort og brochurer med lokale attraktioner til rådighed og henviser gerne til gode spisesteder i byen.

https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif Affaldsbehandling med fokus på

  • Forebyggelse
  • Reduktion
  • Genanvendelse
  • Genindvinding

Vi afskaffer engangsplastic.

Etablerer en genbrugsside på Danhostels Intranet – til internt brug for kædens medlemmer.

Vi styrker brugen af danske og økologiske sæsonmadvarer.

Er implementeret.

Vi beder vores gæster sortere affald i hhv. restaffald, glas og metal. I løbet af 2022 vil yderligere fraktioner blive implementeret.

Vores køkken har spisemærket i bronze (30-60% økologi) og vi går meget op i at købe varer i sæson.

https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif I køkkenet reducerer vi kødforbrug.

Vi stiller poser til indsamling af affald i naturen til rådighed. (Fx affald i bytte for en kop kaffe/kage)

Vores madpakker emballeres miljørigtigt.

Er implementeret.

Vi laver gerne særskilte vegetariske/veganske retter, hvis det ønskes.

https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif Vi vil afskaffe engangsplastic og reducere vores forbrug af plastic. Er implementeret.
https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif Vi undgår kemikalier ved ukrudtsbekæmpelse på vores Danhostels. Er implementeret.
https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif Ingen diskrimination

På Danhostel er der plads til alle uanset køn, religion, handicap og etnisk baggrund.

Er implementeret.
https://www.verdensmaalene.dk/sites/all/themes/gavias_educar/images/2.gif Vi vil styrke Danhostel-samarbejdet.

Styrke det lokale turismesamarbejde.

Vi vil så vidt muligt opfordre til, at Samhandel og andre store leverandører skal leve op til FN’s verdensmål i deres indkøb.

Vi skal dele ”best practices” og erfaringer, opskrifter inden for bæredygtighed, energibesparelse og madopskrifter med fokus på økologi og vegetariske retter.

Er implementeret.