Gratis transport med DSB

Elever og lærere fra en uddannelse, der er omfattet af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om fribefordring, kan én gang i løbet af hvert skoleår få en frirejse med toget og visse færgeruter. Bestillingen skal ske klassevis med max 40 personer inkl. lærere.

Vær opmærksom på følgende:

  • Bestillingsfristen er senest 10 uger før afrejsen (71 dage)
  • Bestilling skal ske klassevist med max. 40 personer inkl. lærere
  • Lejrskolen skal vare mindst 3 og højest 13 skoledage, og have mindst 2 overnatninger
  • Det er muligt at bestille én frirejse pr. skoleår
  • Skolerejsen kan kun bestilles mellem to togstationer (og enkelte færgeoverfarter) og gælder ikke til tilslutningsbusser eller metro
  • Skolerejsen kan ikke bestilles til skolefritidsordninger, sangkor, idrætsholds deltagelse i idrætsstævner og lignende aktiviteter, der rækker ud over uddannelsernes normale rammer. Der gives ikke fribefordring i forbindelse med praktikophold

Læs mere om frirejse med DSB her.