Betingelser

Her finder du vores generelle betingelser for booking af overnatninger, selskaber og kurser. Betingelser for lejrskoler findes her. Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte receptionen i åbningstiden.

 

Betingelser i forbindelse med overnatning

Bookingen er bekræftet, når du modtager en bekræftelse pr. mail.

Betaling:

Beløbet for overnatning betales inden 8 dage enten ved:

 • Overførsel til bankkonto 9354-0000430217
 • Swift/IBAN: DK2193540000430217 /
 • Vigtigt: Oplys venligst reservationsnummer ved overførsel
 • Betaling med Dankort eller Kreditkort online via link på bekræftelse

Afbestilling:

Der er mulighed for at annullere din reservation på følgende vilkår:

 • Ophold på op til to overnatninger / to nætter kan rettidigt annulleres indtil kl. 12.00 3 dage før ankomst.
 • Ophold på eller over tre overnatninger / tre nætter kan rettidigt annulleres indtil kl 12.00 7 dage før ankomst.
 • Ved rettidig annullering refunderes hele beløbet – dog undtaget 100 kr., der betragtes som administrationsgebyr.
 • Hvis du annullerer senere end de ovenstående frister, refunderes det indbetalte beløb ikke.
 • Afbestillingen skal være skriftlig og rettes direkte til Danhostel Rønde.
 • Booking via 3 partsportaler: Ved afbestilling eller ændringer, skal du kontakte det bookingsite, hvor du har foretaget bookingen. Vi kan desværre ikke annullere eller ændre opholdet for jer.

 

Betingelser i forbindelse med selskaber

Dit arrangement er først endeligt bekræftet, når du har modtaget en mail med bekræftelse fra vores side.
Der aftales efterfølgende et menumøde, hvor alle detaljer for dit arrangement aftales.

Der opkræves et depositum for arrangementet på kr. 2000,-. Beløbet bliver IKKE betalt tilbage ved annullering af arrangementet. Beløbet modregnes den endelige pris for arrangementet.

Beløbet for overnatning betales inden 30 dage efter reservation:

 • Overførsel til bankkonto 9354-0000430217
 • Swift/IBAN: DK2193540000430217
 • Vigtigt: Oplys venligst navn og evt. reservationsnummer ved overførsel
 • eller via betalingslink

Afbestilling:

Der er mulighed for at annullere din reservation på følgende vilkår:

 • Ved annullering af hele arrangement frafalder depositum.

Ændring:

Der er mulighed for at ændre i din reservation på følgende vilkår:

 • Hvis du annullerer/ændrer senere end 14 dage, opkræves et gebyr ud over depositum på 10% af prisen.
 • Hvis du annullerer/ændrer senere end 7 dage, opkræves et gebyr ud over depositum på 50% af prisen.
 • Ændringer i antal deltagere indtil 7 dage før bookingen (+/- 1-2 personer optil 3 dage før).
 • Afbestillingen skal være skriftlig og rettes direkte til Danhostel Rønde.

Varighed:

 • Arrangementets varighed fremgår af den tilsendte bekræftelse. Løber tiden og bruges der timer ud over det aftalte, faktureres der kr. 500,- pr. påbegyndt time til dækning af personaleudgifter.

Betaling:

 • Der gives tilbud på det som bliver aftalt på menumødet. Alle drikkevarer tilskrives efter endt arrangement og afregnes efter forbrug.
 • Arrangementet kan afregnes enten på dagen eller vi kan tilsende en faktura efter arrangementet, som betales ved bankoverførsel.

 

Betingelser i forbindelse med grupper, kurser eller lignende

Dit arrangement er først endeligt bekræftet, når du har modtaget en mail med bekræftelse fra vores side.

Prisen på bekræftelsen er en foreløbig pris – og kan reguleres hvis og når der aftales ændringer i indhold, antal og lignende.

Ved arrangementer over kr. 5.000,-  opkræves der et depositum på kr. 2.000,-. Beløbet bliver tilbagebetalt, hvis der annulleres rettidigt, dog modregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 400,-. Depositummet modregnes den endelige pris for arrangementet.

Afbestilling:

Der er mulighed for at annullere/ændre i din reservation på følgende vilkår:

 • Annullering af hele arrangement kan rettidigt ske 2 måneder inden arrangementet.
 • Annulleres der efterfølgende frafalder depositummet.
 • Hvis du annullerer/ændrer senere end 14 dage, opkræves et gebyr ud over depositum på 10% af prisen.
 • Hvis du annullerer/ændrer senere end 7 dage, opkræves et gebyr ud over depositum på 50% af prisen.
 • Ændringer i antal deltager indtil 7 dage før bookingen (+/- 1-2 personer optil 3 dage før).
 • Afbestillingen skal være skriftlig og rettes direkte til Danhostel Rønde.

Varighed:

 • Arrangementets varighed fremgår af den tilsendte bekræftelse. Løber tiden og bruges der timer ud over det aftalte, faktureres der kr. 500,- pr. påbegyndt time til dækning af personaleudgifter.

Betaling:

 • Arrangementet kan afregnes enten på dagen eller vi kan tilsende en faktura efter arrangementet, som betales ved bankoverførsel.

 

Opdateret 01.01.23